Bestaat er een register van alle uitvaartverzekeringen?

Er is geen centrale registratie van afgesloten verzekeringen, ook niet van uitvaartverzekeringen.

Als u niet weet of de overledene verzekerd is voor de uitvaartkosten, gaat u eerst op zoek naar een polisblad. Is die nergens te vinden, kunt u een aanvraag voor een onderzoek indienen bij het Verbond van Verzekeraars. Dit kan per post of digitaal. Zij zoeken uit bij welke verzekeraar de overledene verzekerd was. Vervolgens moet u zelf de verzekeraar benaderen.