Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden?

Over een erfenis moet belasting worden betaald. Vroeger heette dat successierecht, tegenwoordig spreekt men over erfbelasting.
De Belastingdienst stuurt hiervoor – ongeveer vier maanden nadat iemand overleden is -een aangifteformulier naar de erfgenamen.

Ontvangt u een erfenis, dan hoeft u niet over de gehele waarde erfbelasting te betalen. De Belastingdienst hanteert namelijk vrijstellingen bij erfenissen. Welke vrijstelling voor u geldt, is afhankelijk van de relatie die u had met de overledene. Echtgenoten hebben bijvoorbeeld een veel hogere vrijstelling dan kinderen van een overledene.
Komt de erfenis boven de vrijstelling uit, dan moet er belasting betaald worden. Hoeveel erfbelasting u moet betalen is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en ook weer van de relatie die u met de overledene had. Bijvoorbeeld voor een echtgenoot gelden percentages van 10 tot 20 % en voor kleinkinderen 18 tot 36 %.