Kan ik voldoende tijd reserveren voor een plechtigheid?

De beschikbare tijd is sterk afhankelijk van de door u gekozen locatie. In een crematorium gelden vaste tijden. Tegen meerkosten is vaak extra tijd te reserveren. U dienst deze wel vooraf te reserveren.