Mag iedereen een thanatopraxiebehandeling geven?

Nee, dat mag niet.
De overheid heeft bepaald dat een thanatopracteur opgenomen moet zijn in het register van Erkende Thanatopracteurs van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie. Hiervoor moet hij/zij de juiste diploma’s op zak hebben en de nodige ervaring hebben opgedaan.