Waar mag de as verstrooid worden?

U mag de as verstrooien op een voor u speciale plek. Wel moet u toestemming vragen en krijgen van de eigenaar van de grond waarop u de as wilt verstrooien. Er is overigens veel mogelijk rond asverstrooiing. Onze uitvaartverzorger kan u daar alles over vertellen.