Waarom moet ik mij legitimeren als ik de as ophaal?

Het crematorium kan de as alleen meegeven aan de aanvrager van de crematie of een door de aanvrager gemachtigde. Het crematorium moet kunnen controleren of de juiste persoon de as ophaalt, of dat er een machtiging is afgegeven.