Wat gebeurt er met metalen die overblijven na een crematie?

Bij een crematie blijven, naast de as van de overledene, ook metalen achter. Het kan metaal zijn dat onderdeel is van de uitvaartkist Het kan ook hoogwaardige materiaal zijn dat is gebruikt voor kunstgewrichten en andere chirurgische materialen. Juist omdat deze materialen hoogwaardig zijn, zijn ze in de regel kostbaar.

Nadat de metalen uit de crematie-as zijn verwijderd, worden deze in het crematorium bewaard. Een gespecialiseerd bedrijf zamelt ze in én draagt vervolgens zorg voor de recycling van de basismaterialen. Ook edelmetalen (zoals bijvoorbeeld goud) worden soms in de as aangetroffen en langs dezelfde weg gerecycled.

De opbrengsten worden gestort in het Dr. C.J. Vaillant Fonds dat hiermee sinds 1997 verschillende goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt.