Wat is een natuurbegraafplaats?

Bij een natuurbegraafplaats zijn de graven gesitueerd in een natuurlijke omgeving. De bedoeling is dat het graf opgaat in de omgeving. Anders dan bij een ‘reguliere’ begraafplaats is dat de grafhuur bij een natuurbegraafplaats voor onbepaalde tijd is. Verlengen na 20 of 10 jaar is dus niet aan de orde.
Een van de voorwaarden is dat overledenen worden begraven zonder materialen die belastend kunnen zijn voor het milieu.

Natuurbegraafplaatsen zijn over het algemeen vrij toegankelijk.