Wat te doen met een Koninklijke onderscheiding?

Koninklijke onderscheidingen worden in bruikleen verstrekt. Het versiersel blijft dus eigendom van de Staat der Nederlanden. Na overlijden hebt u als nabestaande de keuze om de onderscheiding terug te sturen of langer in bruikleen te houden tegen betaling.

Doorgaans ontvangen nabestaanden een brief van de Kanselarij der Nederlandse Orden. In de brief wordt de procedure uitgelegd: de onderscheiding kan kosteloos worden teruggestuurd of er kan een borgsom worden betaald.