Wat voor soort graven zijn er?

Er zijn verschillende soorten graven. In een particulier graf, ook wel huurgraf genoemd, heeft u zelf de keus wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee maar maximaal drie personen. De minimale huurperiode is meestal 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Iedere begraafplaats heeft een eigen reglement.

In een algemeen graf liggen drie of vier personen, die geen familie van elkaar hoeven te zijn, bij elkaar. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd en dan is niet mogelijk om de bijzetting te verlengen.