Welke instanties krijgen automatisch bericht van overlijden?

Nadat er aangifte van overlijden is gedaan bij de gemeente, worden een aantal instanties automatisch geïnformeerd over deze nieuwe situatie. In principe zijn dit:

  • Belastingdienst
  • Ziektekostenverzekeraars
  • Grote pensioenfondsen
  • Sociale verzekeringsbank (AOW, ANW)
  • Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
  • UWV (WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong)
  • WOZ, rioolrecht en afvalstoffenheffing

Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of alle instanties goed geïnformeerd zijn. Indien u na enkele weken nog niets gehoord hebt van instanties, neem dan zelf contact op.