Wie zijn de erfgenamen?

Als er geen testament is opgemaakt geldt het volgende:

Er zijn vier groepen erfgenamen. De wet kijkt eerst of er personen te vinden zijn in de eerste groep. Zijn die er niet, dan komt groep twee aan de beurt, enzovoort. Is een erfgenaam binnen een groep al overleden, dan fungeren zijn of haar kinderen als plaatsvervanger. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

  • Groep 1: de echtgenoot of echtgenote en de kinderen. Is een kind overleden en heeft hij of zij kinderen, dan erven zij in diens plaats.
  • Groep 2: ouders, broers en zussen. Iedere ouder krijgt in deze situatie (minstens) een kwart van de nalatenschap.
    Is een broer of zus overleden, dan erven de neven en nichten.
  • Groep 3: grootouders. Als die zijn overleden: ooms, tantes, neven en nichten.
  • Groep 4: overgrootouders. Als die zijn overleden: (oud)ooms, tantes, etcetera.