Van den Berk uitvaartzorg

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan a.u.b. vrijblijvend contact met ons op

Administratie

Welke instanties krijgen automatisch bericht van overlijden?

Nadat er aangifte van overlijden is gedaan bij de gemeente, worden een aantal instanties automatisch geïnformeerd over deze nieuwe situatie. In principe zijn dit:

  • Belastingdienst
  • Ziektekostenverzekeraars
  • Grote pensioenfondsen
  • Sociale verzekeringsbank (AOW, ANW)
  • Rijksdienst Wegverkeer (RDW)
  • UWV (WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong)
  • WOZ, rioolrecht en afvalstoffenheffing

Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of alle instanties goed geïnformeerd zijn. Indien u na enkele weken nog niets gehoord hebt van instanties, neem dan zelf contact op.

 

Wat te doen met een Koninklijke onderscheiding?

Koninklijke onderscheidingen worden in bruikleen verstrekt. Het versiersel blijft dus eigendom van de Staat der Nederlanden. Na overlijden hebt u als nabestaande de keuze om de onderscheiding terug te sturen of langer in bruikleen te houden tegen betaling.

Doorgaans ontvangen nabestaanden een brief van de Kanselarij der Nederlandse Orden. In de brief wordt de procedure uitgelegd: de onderscheiding kan kosteloos worden teruggestuurd of er kan een borgsom worden betaald.

Hoe kunnen abonnementen worden beëindigd na een overlijden?

De meeste abonnementen en lidmaatschappen worden betaald via de bank. Neem daarom bankafschriften van de laatste 2 jaar goed door.

Als u alles in beeld hebt, moet u aan de betreffende bedrijven het overlijden doorgeven. Zij zijn dan verplicht om alles stop te zetten. Ze zullen u vragen om een bewijs van overlijden. Dit is een uittreksel van de overlijdensakte, die de uitvaartverzorger vaak voor u regelt bij de gemeente waar uw dierbare overleden is.
Maak hiervan een aantal kopieën; u zult ze vaak nodig hebben.

Aangifte van overlijden; mag ik dat zelf doen?

Als service biedt onze uitvaartverzorger aan om de aangifte van het overlijden te verzorgen. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de aangifte te verzorgen. Dit kan een bijdrage leveren aan het verwerken van het overlijden. Houd u er wel rekening mee dat de afdeling Burgerzaken niet overal de gehele dag geopend is en u een afspraak moet maken. De aangifte dient te gebeuren voor de uitvaart.

Bestaat er een register van alle uitvaartverzekeringen?

Er is geen centrale registratie van afgesloten verzekeringen, ook niet van uitvaartverzekeringen.

Als u niet weet of de overledene verzekerd is voor de uitvaartkosten, gaat u eerst op zoek naar een polisblad. Is die nergens te vinden, kunt u een aanvraag voor een onderzoek indienen bij het Verbond van Verzekeraars. Dit kan per post of digitaal. Zij zoeken uit bij welke verzekeraar de overledene verzekerd was. Vervolgens moet u zelf de verzekeraar benaderen.

Ben ik als opdrachtgever ook verantwoordelijk voor zaken na de uitvaart?

De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de uitvaart. Denk daarbij aan asbestemming, grafrechten en de grafsteen.