Van den Berk uitvaartzorg

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan a.u.b. vrijblijvend contact met ons op

Erfenis en testament

Moet ik een testament opmaken?

Nee, dat moet niet.

Als u geen testament op laat maken, bepaalt de wet wat er met uw erfenis gebeurt. Volgens de wet erven als eerste uw partner en uw kinderen.
Wilt u liever zelf de regie in handen nemen en zelf bepalen hoe de erfenis na uw overlijden wordt verdeeld, dan is het slim om uw wensen op dit gebied vast te leggen in een testament. Een testament wordt opgemaakt door een notaris. Deze kan ook advies geven hoe het testament zo ingericht kan worden  dat dit voor de nabestaanden zo gunstig mogelijk is.

 

Wie zijn de erfgenamen?

Als er geen testament is opgemaakt geldt het volgende:

Er zijn vier groepen erfgenamen. De wet kijkt eerst of er personen te vinden zijn in de eerste groep. Zijn die er niet, dan komt groep twee aan de beurt, enzovoort. Is een erfgenaam binnen een groep al overleden, dan fungeren zijn of haar kinderen als plaatsvervanger. De groepen zijn als volgt ingedeeld:

  • Groep 1: de echtgenoot of echtgenote en de kinderen. Is een kind overleden en heeft hij of zij kinderen, dan erven zij in diens plaats.
  • Groep 2: ouders, broers en zussen. Iedere ouder krijgt in deze situatie (minstens) een kwart van de nalatenschap.
    Is een broer of zus overleden, dan erven de neven en nichten.
  • Groep 3: grootouders. Als die zijn overleden: ooms, tantes, neven en nichten.
  • Groep 4: overgrootouders. Als die zijn overleden: (oud)ooms, tantes, etcetera.
Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. Met de verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledenen. Deze verklaring wordt door een notaris opgemaakt. Deze zoekt uit of er een testament gemaakt is.

De bank vertelt in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.
Bij eenvoudige erfenissen met weinig vermogen is de verklaring niet nodig.

Mag ik een erfenis weigeren?

Ja, dat mag. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat u opgezadeld wordt met torenhoge schulden die de overledene had, kan het verstandig zijn om een erfenis te weigeren.

Ook op emotionele gronden kan een erfenis geweigerd worden.

 

Wat is het beneficiair aanvaarden van een erfenis?

Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, krijgt u wel de erfenis maar bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. De belangrijkste reden voor deze keus is als u denkt dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit.

Als u beneficiair wilt aanvaarden, dan legt u een schriftelijke verklaring af bij de rechtbank. Dit kunt u ook met een volmacht via uw notaris regelen. Dan hoeft u niet zelf naar de rechtbank.