Van den Berk uitvaartzorg

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan a.u.b. vrijblijvend contact met ons op

Financieel

Kan Van den Berk & Loonen mijn uitvaart verzorgen, ook als ik elders verzekerd ben?

Jazeker: Indien u een zogenaamde sommenverzekering heeft bent u (in de meeste gevallen) vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen. U wordt dan niet gekort op de uitkering. Is er sprake van een naturaverzekering (dan worden er diensten geleverd) dan wordt u in de meeste gevallen wel gekort op het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

Er zijn veel soorten verzekeringen in omloop met allemaal hun eigen regeltjes. Twijfelt u over de mogelijkheden van uw uitvaartverzekering? Neem gerust contact met ons op, we zoeken het graag voor u uit.

Wat is het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

De verzekerde bedragen bij een overlijdensrisicoverzekering zijn normaal gesproken een stuk hoger dan die van een uitvaartverzekering.
Een overlijdensrisicoverzekering sluit iemand als financieel vangnet na overlijden. Hierbij kunt u denken aan het kunnen aflossen van (hypotheek-)schulden of aan de kosten van levensonderhoud.

Een uitvaartverzekering sluit u om de kosten van een begrafenis of crematie te kunnen voldoen.

Is begraven duurder dan cremeren?

Over het algemeen is begraven duurder dan cremeren. Een begrafenis valt over het algemeen duurder uit omdat u te maken krijgt met grafkosten. Deze verschillen sterk per gemeente en kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Daarnaast komen er bij een begrafenis nog kosten bij voor een grafmonument.

Zijn uitvaartkosten aftrekbaar?

Nee, sinds 1 januari 2009 is geen fiscale aftrek van uitvaartkosten voor de inkomstenbelasting meer mogelijk.
De langstlevende echtgenoten en (fiscale) partners hebben geen aftrek meer voor de kosten van een begrafenis of crematie.

Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden?

Over een erfenis moet belasting worden betaald. Vroeger heette dat successierecht, tegenwoordig spreekt men over erfbelasting.
De Belastingdienst stuurt hiervoor – ongeveer vier maanden nadat iemand overleden is -een aangifteformulier naar de erfgenamen.

Ontvangt u een erfenis, dan hoeft u niet over de gehele waarde erfbelasting te betalen. De Belastingdienst hanteert namelijk vrijstellingen bij erfenissen. Welke vrijstelling voor u geldt, is afhankelijk van de relatie die u had met de overledene. Echtgenoten hebben bijvoorbeeld een veel hogere vrijstelling dan kinderen van een overledene.
Komt de erfenis boven de vrijstelling uit, dan moet er belasting betaald worden. Hoeveel erfbelasting u moet betalen is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en ook weer van de relatie die u met de overledene had. Bijvoorbeeld voor een echtgenoot gelden percentages van 10 tot 20 % en voor kleinkinderen 18 tot 36 %.

 

Hoe zit het met een en/of rekening als een van de rekeninghouders is overleden?

Een en/of rekening wordt in principe niet door de bank geblokkeerd. De achterblijvende partner kan gewoon over de rekening beschikken en ook geld opnemen met de eigen pas.

De pasjes, creditcards en pincodes van de overledene zijn niet meer geldig en kunnen dus ook niet meer worden gebruikt.

In bepaalde gevallen is een verklaring van erfrecht nodig. Uw bank kan u hierover informeren.

Hoe gaat het met de hypotheek, na het overlijden van de hypotheeknemer?

Na een overlijden loopt de hypotheek door. De erfgenamen erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. Alleen wanneer aan de hypotheek een overlijdensrisicoverzekering was gekoppeld, kan de hypotheek gedeeltelijk of geheel worden beëindigd.