category: Balseming (licht)

Balseming (licht)

Wat is thanatopraxie/lichte balseming?

Thanatopraxie is een specialistische behandeling, waarbij in de lies of de hals een kleine opening wordt gemaakt, waarna het bloed vervangen wordt door een vloeistof met een conserverende werking. Door deze lichte balseming krijgt de huid van de overledene een natuurlijke kleur.
Doordat met thanatopraxie de ontbinding van het lichaam maximaal tien dagen vertraagd wordt, blijft het lichaam zonder koeling en bij normale temperatuur toonbaar tot het moment van de uitvaart (binnen zes werkdagen na het overlijden).

Wat is het verschil tussen een lichte balseming en een balseming?

Als we spreken over thanatopraxie dan hebben we het over een lichte balseming. Dat wil zeggen een conserverende werking voor maximaal 10 dagen. Daarna komt het natuurlijke ontbindingsproces weer op gang.

Bij een balseming wordt de ontbinding voor onbepaalde tijd stopgezet. In Nederland is deze behandeling alleen toegestaan voor leden van het Koninklijk Huis en voor overledenen die zich ter beschikking hebben gesteld van de wetenschap.

 

Waarom wel/niet thanatopraxie?

Nabestaanden ervaren het vaak als moeilijk te verwerken als zij hun overleden dierbare niet meer kunnen zien. Dat kan gebeuren als de ontbinding versneld wordt door de lichaamsconditie, het ziekteproces of omgevingsfactoren óf als er bijvoorbeeld familie uit het buitenland moet komen en dat extra tijd kost. Door thanatopraxie wordt het natuurlijke ontbindingsproces vertraagd. De overledene krijgt weer een natuurlijke uitstraling. Familie en vrienden kunnen in rust bij hun geliefde zijn zonder dat de aanblik afschrikt.

Het toepassen van thanatopraxie is echter geen must. Tegenstanders zijn bijvoorbeeld van mening dat zij het lichaam liever zoveel mogelijk ‘met rust willen laten’ en het natuurlijke proces zijn gang laten gaan. Op die manier vinden zij het verlies van hun dierbare gemakkelijker te aanvaarden.

Uiteraard moet ieder zelf een keuze maken. De uitvaartverzorger kan u nog meer vertellen over de mogelijkheden van een lichte balseming en u helpen een weloverwogen keuze te maken.

Mag iedereen een thanatopraxiebehandeling geven?

Nee, dat mag niet.
De overheid heeft bepaald dat een thanatopracteur opgenomen moet zijn in het register van Erkende Thanatopracteurs van het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie. Hiervoor moet hij/zij de juiste diploma’s op zak hebben en de nodige ervaring hebben opgedaan.