category: Begrafenis

Begrafenis

Wat voor soort graven zijn er?

Er zijn verschillende soorten graven. In een particulier graf, ook wel huurgraf genoemd, heeft u zelf de keus wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee maar maximaal drie personen. De minimale huurperiode is meestal 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Iedere begraafplaats heeft een eigen reglement.

In een algemeen graf liggen drie of vier personen, die geen familie van elkaar hoeven te zijn, bij elkaar. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van overlijden. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd en dan is niet mogelijk om de bijzetting te verlengen.

Wat is een natuurbegraafplaats?

Bij een natuurbegraafplaats zijn de graven gesitueerd in een natuurlijke omgeving. De bedoeling is dat het graf opgaat in de omgeving. Anders dan bij een ‘reguliere’ begraafplaats is dat de grafhuur bij een natuurbegraafplaats voor onbepaalde tijd is. Verlengen na 20 of 10 jaar is dus niet aan de orde.
Een van de voorwaarden is dat overledenen worden begraven zonder materialen die belastend kunnen zijn voor het milieu.

Natuurbegraafplaatsen zijn over het algemeen vrij toegankelijk.

Mag ik zelf een plaatsje uitzoeken op een begraafplaats?

Dit is niet altijd mogelijk en verschilt per begraafplaats. Iedere begraafplaats heeft een eigen reglement.
Op een natuurbegraafplaats is veel vrijheid in het kiezen van een plek. Op een reguliere begraafplaats is dat minder. Vaak gelden er duidelijke regels over de locatie van het graf en de vormgeving van het grafmonument.
De beheerder van de begraafplaats kan u hierover meer vertellen.